Danh sách #hashtag trên J2TEAM Community

Nhằm mục đích phân loại nội dung cũng như giúp các bạn dễ dàng tìm lại bài viết theo chủ đề sau này, J2TEAM Community yêu cầu mọi thành viên sử dụng #hashtag khi đăng bài trong nhóm.

Lưu ý:

Các hashtag chính (bắt buộc)

Hashtag Chủ đề, nội dung của bài viết
#j2team_question Hỏi đáp, thắc mắc
#j2team_discussion Thảo luận về chủ đề nào đó
#j2team_share Chia sẻ (tài liệu, sách, phần mềm, khóa học,…)
#j2team_relax Ảnh, video hoặc nội dung giải trí
#j2team_tutorial Hướng dẫn lập trình hoặc chia sẻ kiến thức
#j2team_report Báo cáo ninja, thành viên hoặc bài viết vi phạm
#j2team_suggest Góp ý cho Ban Quản Trị nhóm
#j2team_news Tin tức, cập nhật, thông báo từ BQT
#j2team_job Tuyển dụng hoặc yêu cầu trợ giúp có trả tiền

Các hashtag phụ (không bắt buộc)

Đây là các hashtag nhỏ để bổ sung cho các hashtag chính giúp phân loại bài viết ra nhiều chủ đề con.

Hashtag Chủ đề, nội dung của bài viết
#j2team_ebook Sách, PDF
#j2team_course Khóa học trực tuyến
#j2team_software Phần mềm
#j2team_hardware Phần cứng (trừ câu hỏi)
#j2team_programming Lập trình

(Danh sách hashtag phụ sẽ được cập nhật thêm cho phù hợp với nhóm…)